POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111

O nama

O nama

Područje Policijske uprave karlovačke smješteno je u središnjoj Hrvatskoj kuda prolaze glavni cestovni pravci koji povezuju unutrašnjost države s njenim primorsko-dalmatinskim dijelom, kao i prometni pravac koji povezuje susjedne države Republiku Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Policijska uprava karlovačka obuhvaća ukupno oko 170,7 kilometara državne granice Republike Hrvatske.

U odnosu na ostale policijske uprave, teritorijalno, na svom sjevernom dijelu Policijska uprava karlovačka graniči s područjem Policijske uprave zagrebačke, na istoku s područjem Policijske uprave sisačko-moslavačke, te na jugu i jugozapadu s područjem Policijske uprave ličko-senjske i Policijske uprave primorsko-goranske.

U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

Sjedište Policijske uprave karlovačke nalazi se u Karlovcu na adresi: Trg hrvatskih redarstvenika 6.Načelnik PU karlovačke Tomislav Kotić
Telefon: +385 47 664 111.
Telefaks: +385 47 611 836.
E-mail: karlovacka@policija.hr.
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30 sati (pauza 10.30 - 11 sati).
Rad sa strankama upravnih poslova (šalter sala): 7.30 - 14.30 sati i utorkom od 9 - 17 sati.

Radom Policijske uprave karlovačke upravlja načelnik Josip Ćelić, struč. spec. crim.

Zamjenik načelnika Policijske uprave karlovačke je Darko Bratić, dipl. ing. prometa

Glasnogovornica PU karlovačke je Andreja Lenard, struč. spec. crim.

U Policijskoj upravi karlovačkoj djeluju: