POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111
karlovačka uprava > Policijske postaje > Postaja prometne policije Karlovac

Postaja prometne policije Karlovac

Postaja prometne policije Karlovac
Mjesto: Karlovac.
Telefon: 047/664-122.
Telefaks: 047/664-371.
 
Postaja prometne policije Karlovac, Policijske uprave karlovačke, nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Karlovačke županije. Prostire se na površini od 567 četvornih kilometara područja Karlovačke županije, a obuhvaća grad Karlovac i općine: Draganić i Lasinja.
Postajno područje na sjeveru graniči s područjem Policijske postaje Jastrebarsko, PU zagrebačke, te se na sjeveroistoku nadovezuje na općinu Pisarovina i općinu Lasinja.
Na istoku postajno područje graniči s Policijskom postajom Gvozd, PU sisačko-moslavačke, odnosno s područjem Policijske postaje Vojnić, PU karlovačke i prema jugu se proteže granicom općine Lasinja, te grada Karlovca s općinom Vojnić i Krnjak.
Na jugu postajno područje graniči s Policijskom postajom Vojnić i kreće se granicama grada Karlovca s općinom Krnjak.
Na jugozapadu postajno područje graniči s područjem Policijske postaje Duga Resa i zapadnom granicom kreće se prema sjeveru katastarskim granicama općine Barilović i grada Duge Rese s gradom Karlovcem. Na sjeverozapadu postajno područje graniči s područjem Policijske postaje Ozalj i kreće se granicama općine Netretić i grada Ozlja s područjem grada Karlovca.
Prema popisu stanovnika iz 2011. godine, na postajnom području obitava 60.070 stanovnika, s gustoćom naseljenosti 105,94 stanovnika po četvornome kilometru.
Na području Postaje prometne policije Karlovac nalaze se: dvije autoceste, četiri državne ceste, 13 županijskih cesta, 39 lokalnih cesta, 64 cestovna objekta i oko 390 kilometara nerazvrstanih cesta.
 
Postajom prometne policije Karlovac rukovodi načelnik: Davor Boljkovac.