POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111
karlovačka uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Duga Resa

Policijska postaja Duga Resa

Policijska postaja Duga Resa
Mjesto: Duga Resa.
Telefon: 047/664-639.
Telefaks: 047/664-660.
 
Područje u teritorijalnoj nadležnosti Policijske postaje Duga Resa čini 17 posto područja koje pokriva PU karlovačka, 568 četvornih kilometara, a na području živi 20.958 stanovnika. Površina područja je u nadležnosti Grada Duge Rese i Općine Netretić, Bosiljevo, Generalski Stol i Barilović.
PP Duga Resa svojim sjeveroistočnim dijelom na rijeci Kupi graniči s Republikom Slovenijom, na istočnoj strani s PU primorsko-goranskom (PP Vrbovsko), a na drugim dijelovima svoga područja graniči s pet policijskih postaja PU karlovačke i to: Policijskom postajom Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vojnić.
Postajnim područjem protežu se važni cestovni pravci i željeznička pruga. Što se tiče cestovnih pravaca tu je dakako najfrekventniji pravac Karlovac – Rijeka koji preko autoceste A6 prometno povezuje središnji, sjeverni i zapadni dio Hrvatske s Primorsko-goranskom i Istarskom županijom, te autocesta A1, Zagreb – Split, koja prometno povezuje sjeverni i središnji dio Hrvatske s južnim dijelom. 
Glede željezničkog prometa potrebito je naznačiti da se željezničkom prugom koja prolazi kroz ovo područje odvija glavni željeznički promet Republike Hrvatske, i to pravci Zagreb - Split i Zagreb - Rijeka.
Preko teritorijalnog područja protječu četiri rijeke: Kupa, Mrežnica, Dobra i Korana, iz čega proizlazi i podatak o brojnosti sagrađenih mostova, od kojih je bitno istaknuti mostove na rijeci Dobri, u Jarčem Polju i na autocesti Zagreb – Vukova Gorica između Novigrada na Dobri i Stativama, te most na rijeci Mrežnici i u gradu Dugoj Resi.
Najznačajniji objekti uz Jadranski naftovod su: trafostanice, vodocrpilišta, benzinske postaje, brana u sklopu Pamučne industrije u Dugoj Resi, mostovi, nadvožnjaci, odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) i drugo.
Na postajnom području Policijske postaje Duga Resa nalaze se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Pribanjci i stalni granični prijelaz za pogranični promet Prilišće. 
 
Policijskom postajom Duga Resa rukovodi načelnik: Dario Horvatić.