POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111
karlovačka uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Ozalj

Policijska postaja Ozalj

Policijska postaja Ozalj
Mjesto: Ozalj.
Adresa: Kurilovac 2.
Telefon: 047/664-739.
Telefaks: 047/664-750.
 
Područje Policijske postaje Ozalj u sastavu PU karlovačke nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Sa zapadne strane u dužini od oko 88,2 kilometara graniči s Republikom Slovenijom, sa sjeveroistočne strane graniči s područjem PU zagrebačke, PP Jastrebarsko, a s istočne strane graniči s područjem PU karlovačke, PP Karlovac i s jugozapadne strane graniči s područjem PP Duga Resa. Područje koje pokriva Policijska postaja Ozalj obuhvaća grad Ozalj i općine Kamanje, Ribnik i Žakanje koje sve zajedno prema podacima o popisu stanovništva od 2011. godine broje 10.072 stanovnika, dok ukupna površina iznosi 381 četvornih kilometara.
Kroz postajno područje PP Ozalj prolazi jedna državna cesta D6 (Jurovski Brod – Netretić), željeznički pravac Karlovac – Ozalj – Bubnjarci i na postajnom području nalaze se dva međunarodna granična prijelaza (stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jurovski Brod i stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Kamanje) i četiri stalna granična prijelaza za pogranični promet (Kašt, Vivodina, Obrež i Pravutina).
 

Policijskom postajom Ozalj rukovodi načelnik: Ladislav Planinac.


Upravna zgrada Policijske postaje Ozalj