POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111
karlovačka uprava > O nama > Služba policije

Služba policije

 Grb policije
Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća, obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe policije ustrojavaju se: Odjel za javni red, Odjel za sigurnost cestovnog prometa i Interventna jedinica policije.

Radom Službe upravlja voditelj/ica.