POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111
karlovačka uprava > O nama > Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Služba upravnih i inspekcijskih poslova

 
Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom te koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva; obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih i inspekcijskih poslova ustrojavaju se: Odjel za upravne poslove, Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca, Inspektorat unutarnjih poslova. 
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.

Šalter sala

Služba djeluje u zgradi Policijske uprave u Karlovcu, Trg hrvatskih redarstvenika 6 (zgrada aneksa), gdje se obavljaju navedeni poslovi za stranke s prebivalištem na području grada Karlovca, te općina: Draganić, Lasinja i Krnjak.
 
Za stranke s prebivalištem izvan navedenoga područja nadležnost i ostale informacije možete pogledati na: policijske postaje.

 

 

 


Šalter sala