POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111

Korisne informacije Službe policije

 

Negativni prekršajni bodovi

Negativni prekršajni bodovi su pravna posljedica osude vozača motornog vozila za određene teže prekršaje u prometu.
Vozaču se za jedan prometni prekršaj mogu odrediti najviše tri negativna boda.
Vozaču koji unatrag dvije godine prikupi devet negativnih prekršajnih bodova (većinom po tri boda) izriče se mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci.
Vozaču koji unatrag dvije godine prikupi devet negativnih bodova (većinom po manje od tri boda) izriče se mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet mjeseci za onu kategoriju kojom je pretežito prikupio negativne prekršajne bodove.
Vozaču kojem je izrečena navedena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, a isti u narednom razdoblju od dvije godine ponovno prikupi devet negativnih bodova izreći će se mjera poništenja vozačke dozvole svih kategorija.
Nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su prikupljeni i upisani bodovi, isti se brišu iz evidencije. 

Najčešći prekršaji u prometu za koje se određuju negativni prekršajni bodovi

Vožnja pod utjecajem alkohola:

 • od pola do jednog promila - jedan bod
 • iznad jednog promila - dva boda
 • odbijanje alkotestiranja ili testiranja na droge ili vožnja pod utjecajem droga - tri boda.


Prekoračenje brzine u naseljenim mjestima:

 • brzina od 20 do 30 kilometara po satu veća od dopuštene - jedan bod
 • brzina od 30 do 50 kilometara po satu veća od dopuštene - dva boda
 • brzina veća od 50 kilometara po satu od dopuštene - tri boda.
   

Evidenciju negativnih prekršajnih bodova vode policijske postaje prema mjestu prebivališta vozača.Na vrh
Obavijesti o stanju negativnih prekršajnih bodova mogu se dobiti u svakoj policijskoj postaji.

Upravljanje vozilom za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom određene ili svih kategorija

Odredbama članka 289. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u rasponu od pet tisuća do 15 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana za vozača koji upravlja vozilom za vrijeme trajanja navedene zaštitne mjere.
Za kršenje navedene odredbe, sukladno članku 58. Prekršajnog zakona, vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine (u pravilu policija kao ovlašteni tužitelj predlaže sudu navedenu mjeru u trajanju od 12 mjeseci).
Po pravomoćnosti odluke o prekršaju vozaču se dodjeljuju i tri negativna prekršajna boda, o čemu se posebno ne obavještava vozača.
Navedeno inkriminirano ponašanje vozača (vožnja pod zabranom) sukladno novom Kaznenom zakonu (Narodne novine (NN) 125/11 i 144/12) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2013. godine, ima obilježje i kaznenog djela iz članka 311. nepoštivanje sigurnosnih mjera, a za što se počinitelja može kazniti kaznom zatvora do dvije godine. Opisano kazneno djelo čini osoba koja krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom koju izriče sud u kaznenom postupku za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući vozilom ugroziti sigurnost prometa.

Produženje važenja prometne dozvole

Vlasnik vozila koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo, vratiti prometnu dozvolu i registracijske pločice policijskoj upravi ili policijskoj postaji (navedeno mora učiniti bez obzira koristi li vozilo u prometu ili ne).

Obijesna vožnja u cestovnom prometu

U članku 226. novog Kaznenog zakona propisano je novo kazneno djelo obijesna vožnja u cestovnom prometu koje čini sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj konzumacijom alkohola uz koncentraciju preko 1,5 promila alkohola u krvi, ili droga ili psihoaktivnih lijekova ili vozeći u zabranjenom smjeru ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila ili vozeći brzinom koja prelazi više od 50 kilometara po satu iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi.Na vrh

Prodaja/odjava vozila

Vlasnik vozila koji proda vozilo dužan je u roku od 15 dana od prodaje odjaviti vozilo, te vratiti prometnu dozvolu i registracijske pločice nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. Vlasnik vozila također je dužan u roku od 30 dana odjaviti vozilo, te vratiti prometnu dozvolu i registracijske pločice vozila ako je vozilo uništeno, otuđeno ili nestalo.
Za ne postupanje po gore navedenom, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Upravljanje vozilom stranih registracijskih oznaka

Temeljem Konvencije o privremenom uvozu, Carinskog zakona i Uredbe o provođenju Carinskog zakona, hrvatski državljani ne smiju upravljati vozilom strane registracijske oznake u Republici Hrvatskoj.
Izuzetak je ako u putovnici imaju važeću radnu vizu zemlje u kojoj je vozilo registrirano, ako su vlasnici vozila ili ukoliko je u vozilu za vrijeme vožnje i vlasnik vozila.

Davanje podataka o identitetu vozača

U Republici Hrvatskoj nitko ne može biti kažnjen ako mu se ne dokaže krivnja za počinjeni prekršaj.
U slučaju da na mjestu izvršenja prekršaja nije utvrđen identitet prekršitelja, policijski će službenik od vlasnika vozila zatražiti podatke o identitetu osobe kojoj je vozilo dao na upravljanje. Sukladno članku 229. stavku 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 80/13, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 74/11), vlasnik, odnosno, osoba kojoj je vozilo povjereno dužna je na zahtjev policijskog službenika ili službene osobe jedinice lokalne samouprave koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 4. istog Zakona dati vjerodostojan podatak o identitetu osobe kojoj se vozilo dalo na upravljanje.
Novčanom kaznom u iznosu od dvije tisuće do pet tisuća kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik vozila, osoba kojoj je vozilo povjereno ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne da vjerodostojan dokaz o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja.Na vrh

Premještanje vozila - Pauk

Trgovačko društvo Karkom d.d. Trg Josipa Broza 2, telefon: 047/646-199.

Ograničenje za mlade vozače

Mladi vozač je vozač u dobi do 24 godine. Mladi vozač ne smije:

 • upravljati vozilom na cesti (državne, županijske, lokalne i nerazvrstane) brzinom većom od 80 kilometara na sat, na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 kilometara po satu, odnosno 120 kilometara po satu na autocesti
 • također ne smije upravljati motornim vozilom niti s koncentracijom do pola promila alkohola, mladi vozač koji položi vozački ispit B kategorije vozila ne smije upravljati osobnim vozilom čija snaga motora prelazi 80 kilovata (za kršenje navedene odredbe propisana je novčana kazna u iznosu od tisuću kuna i isključivanje vozača iz prometa), te određivanje jednog negativnog prekršajnog boda po pravomoćnosti odluke o prekršaju.
   

Oznaka HR na vozilu

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da svako vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj ne smije napustiti njen teritorij ako nema na zadnjoj strani vozila istaknutu međunarodnu oznaku Republike Hrvatske.
Međunarodna oznaka mora biti oblika elipse, širine 175 i visine 115 milimetara, bijele temeljne boje s crnim obrubom i crnim slovima.
Oznaka nije valjana ako su na njoj ispisani bilo kakvi drugi znaci, reklame i slično.

Međunarodna oznaka

Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Republike Hrvatske samo ako imaju važeću prometnu dozvolu i registracijske pločice što ih je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano i međunarodnu oznaku zemlje, registraciju ili registracijsku pločicu izdanu od nadležnog tijela strane zemlje na kojoj su oznake i broj utvrđene propisima Europske unije.Na vrh

Što se smatra zimskom opremom vozila?

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od tri i pol tone, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od četiri milimetara i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
U vrijeme zimskih uvjeta na cestama, vozači su dužni na vozilima imati zimsku opremu, a teretnim vozilima s priključnim vozilima je u takvim uvjetima zabranjen promet.