POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac, tel.: +385 47 664 111
karlovačka uprava > Vijesti > Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u ...

Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 11. srpnja 2018. godine

Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 11. srpnja 2018. godine
31. kolovoz 2018. -

Foto: ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja 
objavljenog u Narodnim novinama, br. 61 od 11. srpnja 2018. godine 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u 
Policijsku upravu karlovačku objavljuje
 

POZIV NA TESTIRANJE 

KANDIDATIMA/KINJAMA 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u 
Policijsku upravu karlovačku, 
koje će se održati dana 

 

13. rujna 2018. (četvrtak) godine s početkom u 09,00 sati na Veleučilištu u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10, Karlovac, Predavaonica broj 1 

Osobe koje su podnijele pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete (kandidati) iz javnog natječaja o tome će biti obavješteni osobno telefonom.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave karlovačke, www.karlovacka.policija.hr, kao prilog javnom natječaju.
Osobama koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. Obavijesti će biti dostavljene putem elektroničke pošte.
 

PRAVILA TESTIRANJA 


1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpune prijave na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Kandidati/kinje koje dođu na testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja neće moći pristupiti testiranju.

Svaki kandidat/kinja pozvan/a na testiranje dužan/na je ponijeti pribor za pisanje. 

 

2. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
• napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
• na bilo koji način ometati druge kandidate; 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 

3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidat/kinja može ostvariti najviše 10 bodova. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 

4. Na razgovor (intervju) s Komisijom bit će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti telefonom pravovremeno obaviješteni.

Komisija će u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, interese, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

 

Komisija za provedbu javnog natječaja
 Vijesti za aktualni mjesec:


15.2.2019.Uništavanje eksplozivnih sredstava
15.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
14.2.2019.Upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,44 promila
14.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
13.2.2019.Ukradene koze
13.2.2019.Provala u kuću na području općine Tounj
13.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
12.2.2019.Stanje sigurnosti u prometu za siječanj
12.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
11.2.2019.Rezultati pojačanih aktivnosti policije u prometu
11.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
10.2.2019.Provedena akcija na alkohol
10.2.2019.U Ogulinu iz dvorišta obiteljske kuće otuđena pumpa
10.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
9.2.2019.U Karlovcu oštećen automobil
9.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
8.2.2019.Krađa i oštećenje tuđe stvari
8.2.2019.Dnevni događaji - sažetak
7.2.2019.„Recidivisti“ počinili 2593 prekršaja
7.2.2019.Statistički pokazatelji o stanju sigurnosti na području PU karlovačke za 2018. godinu


str.: 1 od 2. Ukupno: 36 zapisa.